JAUNUMI:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai piešķirta Investors in Excellence atzinības plāksne un sertifikāts 2018-04-03

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai piešķirta Investors in Excellence atzinības plāksne un sertifikāts. Īsumā par Investors in Excellence Investors in Excellence standarts ir unikāls ietvars, kas apvieno labāko pieeju izcilībai, nodrošinot ikvienu organizāciju ar uzticamu ceļvedi, lai sasniegtu augsta līmeņa izpildījumu. Standarts atbalsta ikvienas organizācijas attīstību un nepārtrauktu pilnveidošanos neatkarīgi no tās lieluma un darbības jomas. […]

Lasīt vairāk

Gaismas Vadītāju kopienas attīstība 2017-06-21

Jau vairākus gadus Latvijas Excellence paspārnē darbojās neformāla Gaismas Vadītāju kopiena, kuras neformālais darbs ir attīstījies nopietnā darbībā, nodibinot Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” misija ir attīstīt augstākajās – garīgajās, kultūras un tikumiskajās vērtībās balstītu Latvijas sabiedrību, aizstāvot Labā un taisnīguma principus, kurā garīgās un intelektuālās attīstības vajadzības un iespējas būtu līdzsvarā ar […]

Lasīt vairāk

Banku augstskola saņem maksimālo studiju virziena akreditāciju un pārsertificē kvalitātes vadības sistēmu 2017-06-14

Banku augstskola jau ceturto reizi kopš 2010.gada saņēma prestižo Investors in Excellence sertifikātu, kas apliecina Augstskolas vadības sistēmas atbilstību starptautiskā standarta “Investors in Excellence” prasībām. Tāpat 2017.gada 14.maijā saņemts Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apliecinājums par Banku augstskolas īstenotā studiju virziena “Ekonomika” akreditācijas rezultātiem. Visas studiju programmas šajā virzienā akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem, […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “Risku vadības ieviešana un auditēšana – praktiski soļi uz izcilību” 2017-04-04

Risku vadība ir viens no izcilības instrumentiem, kas ļauj uzraudzīt gan ikdienas aktivitātes, gan arī laikus paredzēt iespējamās problēmas organizācijas darbībā. Taču, līdzās risku identificēšanai un risku vadības ieviešanai, svarīgs ir arī risku audits un risku novērtējums procesos un organizācijā kopumā. Mērķis: apgūt prasmes risku auditēšanai un novērtēšanai, lai sasniegtu izcilības mērķus. Mērkauditorija: valsts pārvaldes un pašvaldību […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “Līderības prasmju praktiskais treniņš izcilības attīstībai”

Pastāv uzskats, ka par līderi piedzimst. Taču, tikpat daudz teoriju apgalvo, ka līderības prasmes var apgūt ikviens, lai nepieciešamā brīdī uzņemtos iniciatīvu un atbildību. Šī treniņa mērķis ir apjaust savu līderības potenciālu un izvēlēties tādu līderības stilu, kas atbilst darbinieku gaidām un prasmēm, kā arī palīdz sasniegt mērķi. Mērkauditorija: valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, […]

Lasīt vairāk

LLU piešķirts Investors in Excellence sertifikāts un atzinības plāksne 2017-02-01

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir saņēmusi Investors in Excellence sertifikātu un atzinības plāksni.

Lasīt vairāk

Apstiprināta jauna Investors in Excellence standarta versija: V5 2016 2016-08-03

Investors ir Excellence ir apstiprinājusi jaunu starptautiskā standarta Investors in Excellence versiju V5 2016. Pamatojoties uz plašiem pētījumiem, Investors in Excellence standarts (IiE) apvieno vislabāko pieeju ceļā uz izcilību, ļauj organizācijām izcelt tās jomas, kas ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. IiE aptver visas darbības jomas, tam ir visaptverošs skatījums, kas ļauj tam darboties […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “EFQM izcilības modelis: veids kā līdzināties Eiropas labākajām organizācijām” 2016-05-16

EFQM ir ļoti praktisks un Eiropā pazīstams pašnovertējuma modelis, kas apvieno sevī gan jaunākās pieejas organizāciju vadībā, gan arī sniedz viegli pielietojamas metodes organizācijas izaugsmes nodrošināšanai. EFQM ir modelis, kas radīts, lai uzsvērtu jūsu biznesa un organizācijas unikalitāti, lai atvieglotu komunikāciju ar klientu un nodrošinātu stabilu organizācijas izaugsmi. Mērkauditorija: komercsabiedrības, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “Kā izveidot efektīvi pielietojamu izcilības principos balstītu organizācijas vadības sistēmu?” 2016-04-20

Mērķis: Sniegt zināšanas par organizācijas vadības sistēmas izstrādi un ieviešanu atbilstoši izcilības modeļu un standartu prasībām, apgūt praktiskas iemaņas organizācijas vadības sistēmas izveidošanā, lai organizācija varētu vadības sistēmu attīstīt izcilības virzienā, atbilstoši EFQM Izcilības modeļa un izcilības standarta Investors in Excellence prasībām. Mērķa auditorija: Organizācijas vadītājs, kvalitātes vadītājs un struktūrvienību vadītāji. Mācību kursa saturs: Izcilības […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: ““CAF un EFQM Izcilības modeļi – praktiski instrumenti publiskā sektora modernizācijai” 2016-04-04

CAF  ir vienkāršs un praktisks izcilības modelis, kas dod iespēju valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, kā  arī kapitālsabiedrībām koncentrēties uz pašām svarīgākajām lietām ceļā uz izaugsmi un izcilību, kas praksē ir efektīva iestādes darbība, racionāla un lietderīga resursu izmantošana un labāki publiskie pakalpojumi. EFQM ir ļoti praktisks un Eiropā pazīstams izcilības modelis, kas apvieno sevī gan jaunākās […]

Lasīt vairāk