JAUNUMI:

LLU piešķirts Investors in Excellence sertifikāts un atzinības plāksne 2017-02-01

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir saņēmusi Investors in Excellence sertifikātu un atzinības plāksni.

Lasīt vairāk

Apstiprināta jauna Investors in Excellence standarta versija: V5 2016 2016-08-03

Investors ir Excellence ir apstiprinājusi jaunu starptautiskā standarta Investors in Excellence versiju V5 2016. Pamatojoties uz plašiem pētījumiem, Investors in Excellence standarts (IiE) apvieno vislabāko pieeju ceļā uz izcilību, ļauj organizācijām izcelt tās jomas, kas ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. IiE aptver visas darbības jomas, tam ir visaptverošs skatījums, kas ļauj tam darboties […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “EFQM izcilības modelis: veids kā līdzināties Eiropas labākajām organizācijām” 2016-05-16

EFQM ir ļoti praktisks un Eiropā pazīstams pašnovertējuma modelis, kas apvieno sevī gan jaunākās pieejas organizāciju vadībā, gan arī sniedz viegli pielietojamas metodes organizācijas izaugsmes nodrošināšanai. EFQM ir modelis, kas radīts, lai uzsvērtu jūsu biznesa un organizācijas unikalitāti, lai atvieglotu komunikāciju ar klientu un nodrošinātu stabilu organizācijas izaugsmi. Mērkauditorija: komercsabiedrības, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “Kā izveidot efektīvi pielietojamu izcilības principos balstītu organizācijas vadības sistēmu?” 2016-04-20

Mērķis: Sniegt zināšanas par organizācijas vadības sistēmas izstrādi un ieviešanu atbilstoši izcilības modeļu un standartu prasībām, apgūt praktiskas iemaņas organizācijas vadības sistēmas izveidošanā, lai organizācija varētu vadības sistēmu attīstīt izcilības virzienā, atbilstoši EFQM Izcilības modeļa un izcilības standarta Investors in Excellence prasībām. Mērķa auditorija: Organizācijas vadītājs, kvalitātes vadītājs un struktūrvienību vadītāji. Mācību kursa saturs: Izcilības […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: ““CAF un EFQM Izcilības modeļi – praktiski instrumenti publiskā sektora modernizācijai” 2016-04-04

CAF  ir vienkāršs un praktisks izcilības modelis, kas dod iespēju valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, kā  arī kapitālsabiedrībām koncentrēties uz pašām svarīgākajām lietām ceļā uz izaugsmi un izcilību, kas praksē ir efektīva iestādes darbība, racionāla un lietderīga resursu izmantošana un labāki publiskie pakalpojumi. EFQM ir ļoti praktisks un Eiropā pazīstams izcilības modelis, kas apvieno sevī gan jaunākās […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “Kompetenču pieeja personāla vadībā” 2016-03-21

Mērķis: Sniegt zināšanas par kompetenču modeļa izstrādi un ieviešanu organizācijā, apgūt praktiskas iemaņas kompetenču noteikšanā un atpazīšanā, to piemērošanu personāla atlasē, lai organizācija varētu attīstīt personāla vadības jomu izcilības virzienā, atbilstoši EFQM modeļa prasībām. Mērķa auditorija: Personāla vadītāji un struktūrvienību vadītāji. Mācību kursa saturs: Kas ir kompetences; EFQM izcilības modeļa prasības attiecībā uz kompetenču noteikšanu; […]

Lasīt vairāk

Jauns mācību kurss: “Investors in Excellence izcilības standarts – praktiski soļi uz labākiem darbības rezultātiem” 2016-01-25

Investors in Excellence (IiE) ir starptautisks izcilības standarts, kas dod iespēju organizācijai koncentrēties uz pašām svarīgākajām praktiskajām lietām un vajadzībām ceļā uz izaugsmi jeb izcilību, par sasniegto saņemot apliecinājumu (IiE sertifikātu) un atzinību (IiE plāksni), kā arī ierindojoties izcilības organizāciju, kas sasniegušas Investors in Excellence attīstības līmeni, starptautiskajā sarakstā. Mērķis: Iepazīstināt ar starptautiskā izcilības standarta Investors […]

Lasīt vairāk

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ir apņēmusies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence 2015-11-25

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) ir apņēmusies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence. Šobrīd uzsākts darbs pie vadības sistēmas pilnveidošanas atbilstoši Investors in Excellence standarta prasībām.  Pamatojoties uz plašiem pētījumiem, Investors in Excellence standarts (IiE) apvieno vislabāko pieeju ceļā uz izcilību, ļauj organizācijām izcelt tās jomas, kas ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. […]

Lasīt vairāk

Latvijas Valsts Augļkopības institūts ir apņēmies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence 2015-09-07

Latvijas Valsts Augļkopības institūts ir apņēmies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence. Šobrīd notiek darbs pie vadības sistēmas pilnveidošanas atbilstoši Investors in Excellence standarta prasībām. Pamatojoties uz plašiem pētījumiem, Investors in Excellence standarts (IiE) apvieno vislabāko pieeju ceļā uz izcilību, ļauj organizācijām izcelt tās jomas, kas ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. IiE […]

Lasīt vairāk

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir apņēmusies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence 2015-08-25

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir apņēmusies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence. Šobrīd notiek darbs pie vadības sistēmas pilnveidošanas atbilstoši Investors in Excellence standarta prasībām. Investors in Excellence standarta sertifikātu LLU plāno saņemt 2016.gadā. Pamatojoties uz plašiem pētījumiem, Investors in Excellence standarts (IiE) apvieno vislabāko pieeju ceļā uz izcilību, ļauj organizācijām izcelt tās jomas, kas […]

Lasīt vairāk