GAISMAS VADĪTĀJI

Aicinājums organizāciju vadītājiem: “Būt par vadītāju ir svēts un grūts pienākums, kuru mēs esam uzņēmušies pirms iemiesošanās. Katrai mūsu domai ir nozīme. Visām mūsu jūtām ir nozīme. Katrai mūsu darbībai ir nozīme. Ir sācies Ūdensvīra laikmets – Vienotības un Mīlestības laikmets. Tagad sākas mūsu darbs Dievam. Ļoti  daudz nosaka mūsu apzināšanās, mūsu centieni, mūsu ticība. Jauna domāšana ieņem savu vietu. Nāk jauna kārtība.

Mūsu pienākums ir ievērot Dievišķos likumus organizācijas darba organizēšanā un ar savu piemēru parādīt pārējo organizāciju vadītājiem, ka ir iespējams līdzsvarot materiālās un garīgās vērtības. Tas ir mūsu darbs, ko nespēj izpildīt neviens cits, kā tikai mēs. Mainot apziņu no laicīgā uz mūžīgo, visas ikdienas pūles vairosies, lai apgūtu Dievišķo zinātni. Ir pienācis laiks, ka tikai mūsu ikdienas pūles, ko mēs ieguldām Dievišķās zinātnes apgūšanā, spēs mainīt situāciju pasaulē. Kad mēs esam apbruņoti ar zināšanām par notiekošajiem procesiem, tad mums ir vieglāk orientēties un vieglāk pārdzīvot to haosu kas ir, bet ko drīz nomainīs jaunā kārtība.

Vecā domāšana ir blakus mums. Bailes ir galvenās. Viss vecais izjūt bailes. Jauna domāšana ieņems savu vietu. Ticība Dievam palīdzēs mums justies bezbailīgiem un balstīties uz šo daļu. Cik iekšēji būsim ticīgi laimīgai nākotnei, būs atkarīga mūsu nākotne. Mūsu uzdevums ir izmainīt pieeju visam, kas ir apkārt. Kolektīvisms, brīvība, draudzība, mīlestība, savstarpēja palīdzība un sadarbība būs galvenie virzītājspēki.

Jo vairāk mūsu motīvs kalpot Dievam būs tuvināts Dievišķajam, jo lielāka varbūtība, ka mācība, ko mēs esam izvēlējušies, lai to pieņemtu, būs maksimāli atbilstoša Dievišķajai Patiesībai un Patiesajai Ticībai. Mūsu motīva – kalpot organizācijai un sabiedrībai tīrība, noteiks mūsu panākumus nākotnē. Vienīgie īstie motīvi, kam jābūt jebkuru mūsu darbību pamatā jebkuros esamības plānos ir žēlsirdība, līdzcietība, nesavtīgums un vēlēšanās palīdzēt Dzīvībai.

Lai kaut kas mainītos pasaulē un katrā nācijā un tautā, nepieciešams plēsonīgajai attieksmei pret tuvāko, pret pasauli un tās resursiem stādīt pretī Dievišķo attieksmi. Katrs no jums var nostāties viena no divu spēku pusēm. Viens spēks darbojas Vispārības Labuma, Labā vārdā, bet otrs spēks darbojas, lai apmierinātu personības un ego intereses. Jūs nevarat ieņemt neitrālu pozīciju. Jums ir jāizdara izvēle.

Nākotnes pasaulē nav vietas apziņai, kas koncentrējusies uz sevi un sava ego iegribām. Tikai tām apziņām, kas ir spējīgas paplašināt savas uzmanības diapazonu līdz Dievišķiem apvāršņiem, tikai šīm apziņām paveras Ceļš evolūcijā.

Tikai kopā, sadarbojoties, atbalstot citam citu, mēs varēsim sasniegt Dievišķos mērķus. Katrs no mums var izdarīt nelielu svētīgu darbu, bet kopā mēs varam izdarīt ļoti daudz svētīga darba. Dievs nabadzību nav radījis. Nabadzības radītāji esam mēs, jo cits ar citu nedalāmies. Tāpēc mēs kopā varam mainīt šo situāciju.

Laodzi atziņa no Daodedzin:

“Patiesas runas nav skaistas. Skaistas runas nav patiesas.

Pilnības ceļu ejošais neprāto. Tas, kurš prāto, neiet pilnības ceļu.

Zināšanas – tā nav erudīcija. Erudīcija – tās nav zināšanas.

Gudrais nekrāj. Jo vairāk viņš dara citu labā, jo vairāk tam ir sev. Dodot citiem, viņš vairo labumu sev.

Debesu ceļš nes labumu, nevis kaitē. Gudrā ceļš ir pilnveidošanās bez sāncensības.”"

Par laimi sabiedrībā ir arī cilvēki, kas saprot situācijas nopietnību un sekas, kas piemeklēs Latviju, ja nekas netiks darīts. Tāpēc viņi ir nodibinājuši Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”.

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” misija ir attīstīt augstākajās – garīgajās, kultūras un tikumiskajās vērtībās balstītu Latvijas sabiedrību, aizstāvot Labā un taisnīguma principus, kurā garīgās un intelektuālās attīstības vajadzības un iespējas būtu līdzsvarā ar materiālajām vajadzībām un iespējām, paaugstinot sabiedrības apziņas līmeni kopumā un veidojot jaunu sabiedrības attīstības modeli, lai Latvijas sabiedrības radošais gars un radošās potences tiktu izmantotas personīgās un visas valsts augšupejas labā, tādējādi sniedzot cilvēkiem gandarījumu un prieku dzīvot Latvijā.

Ja Tevi satrauc sabiedrībā notiekošais un esi gatavs ieguldīt savu nesavtīgo darbu, lai uzlabotu situāciju Latvijā, Tu vari iesaistīties Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” darbā, kļūstot par biedru vai atbalstot tās darbu ar ziedojumu.