Gaismas Vadītāju kopienas attīstība 2017-06-21

Jau vairākus gadus Latvijas Excellence paspārnē darbojās neformāla Gaismas Vadītāju kopiena, kuras neformālais darbs ir attīstījies nopietnā darbībā, nodibinot Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”.

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” misija ir attīstīt augstākajās – garīgajās, kultūras un tikumiskajās vērtībās balstītu Latvijas sabiedrību, aizstāvot Labā un taisnīguma principus, kurā garīgās un intelektuālās attīstības vajadzības un iespējas būtu līdzsvarā ar materiālajām vajadzībām un iespējām, paaugstinot sabiedrības apziņas līmeni kopumā un veidojot jaunu sabiedrības attīstības modeli, lai Latvijas sabiedrības radošais gars un radošās potences tiktu izmantotas personīgās un visas valsts augšupejas labā, tādējādi sniedzot cilvēkiem gandarījumu un prieku dzīvot Latvijā.

Ja Tevi satrauc sabiedrībā notiekošais un esi gatavs ieguldīt savu nesavtīgo darbu, lai uzlabotu situāciju Latvijā, arī Tu vari iesaistīties Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” darbā, kļūstot par biedru vai atbalstot tās darbu ar ziedojumu.

Es ticu, ka mums izdosies!

Elvita Rudzāte

 

Atpakaļ