Investors in Excellence sertificētās organizācijas

Juridiskā koledža 2020.gadā saņēma Investors in Excellence sertifikātu.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2016.gadā saņēma Investors in Excellence sertifikātu, 2018. un 2020. gadā resertificējās.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2017.gadā saņēma Investors in Excellence sertifikātu, 2020.gadā resertificējās.

Banku augstskola 2010.gadā saņēma Investors in Excellence sertifikātu, 2012., 2015., 2017. un 2019. gadā resertificējās.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2015.gadā saņēma Investors in Excellence sertifikātu.

SIA “Zygon Baltic Consulting” 2007.gada saņēma Investors in Excellence sertifikātu.