Jauns mācību kurss: ““CAF un EFQM Izcilības modeļi – praktiski instrumenti publiskā sektora modernizācijai” 2016-04-04

CAF  ir vienkāršs un praktisks izcilības modelis, kas dod iespēju valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, kā  arī kapitālsabiedrībām koncentrēties uz pašām svarīgākajām lietām ceļā uz izaugsmi un izcilību, kas praksē ir efektīva iestādes darbība, racionāla un lietderīga resursu izmantošana un labāki publiskie pakalpojumi.

EFQM ir ļoti praktisks un Eiropā pazīstams izcilības modelis, kas apvieno sevī gan jaunākās pieejas organizāciju vadībā, gan arī sniedz viegli pielietojamas metodes organizācijas izaugsmes nodrošināšanai. EFQM ir modelis, kas radīts, lai uzsvērtu jūsu biznesa un organizācijas unikalitāti, lai atvieglotu komunikāciju ar klientu  un nodrošinātu stabila organizācijas izaugsmi

Turklāt, CAF dažkārt sauc par EFQM “brāli”, kas vien liecina, ka apgūstot CAF, var izprast EFQM. Abi  modeļi ir vērsti uz to, lai sniegtu jebkurai organizācijai ērti izmantojamus rīkus pilnveidei un pārmaiņu vadībai.

Mērķauditorija: valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes.

Mācību kursa saturs:

 1. CAF un EFQM modeļu svarīgākās pazīmes un atšķirības.
 2. 9 kritēriju skaidrojums – kā izmantot katru kritēriju, lai gan atklātu iestādes problēmas, gan šīs problēmas novērstu.
 3. Kritēriju savstarpējā saikne – kā veicot uzlabojums viena iestādes struktūrvienībā, var just pozitīvu ieguvumu arī citur.
 4. Organizācijas novērtēšanas process abu izcilības modeļu (CAF un EFQM) skatījumā.
 5. Pašnovērtējuma veikšanas process – resursi, laiks un ieguvumi.
 6. Kā izmantot modeli organizācijas pilnveidei – praktiskie ieteikumi.
 7. Uzlabojumu definēšana un ieviešana.
 8. Pašnovērtējuma rezultātu izmantošana iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei.

 Dalībnieka guvums:

 • Izpratne un zināšanas par CAF un EFQM Izcilības modeli.
 • Atbilde uz jautājumu: “ko darīt, lai ieviestu CAF un/vai EFQM?” un kā novērtēt iestādes progresu.
 • Apgūtas prasmes, kā  CAF un EFQM izmantot iestādes efektīvākai darba organizācijai, rīcībpolitiku un normatīvo aktu izstrādei.
 • Idejas un atbalsts pilnveides plānu sagatavošanai un uzlabojumu sasaistei ar iestādes darba plānu.
 • Saņem Izcilības pasi ar ierakstu par kursa apmeklēšanu.
 • Saņem Apliecinājumu par kursa apmeklēšanu.

Mācību kursa norises laiks, ilgums un vieta:

2016.gada 12.maijs(8 akad.h); plkst. 10.00 – 17.00; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīgā.

Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

Lektore:

 Iveta Iveta Reinholde, Dr.sc.pol., CMC 

 • organizācijas vadības sistēmu konsultante, Investors in Excellence auditore (vērtētāja), Eiropas Komisijas projektu vērtētāja;
 • Vadījusi mācību kursus un konsultējusi publiskās pārvaldes iestādes un pašvaldības gan vadības sistēmu (ISO 9001) ieviešanas, gan pašnovērtējuma (CAF, EFQM) jautājumos;
 • Strādājusi Pasaules bankas un ES finansētos projektos Kosovā un Kazahstānā;
 • Asociētā profesore Latvijas Universitātē un vieslektore Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas un Japānas augstskolās.
 • Vairāk kā 25 publikāciju autore.

Dalības maksa:

EUR 150,00 + PVN (cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli).

Pieteikties:

Aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

Latvia Excellence kontakti:

Tālr. 29463326

info@latviaexcellence.lv

www.latviaexcellence.lv

 

Atpakaļ