Jauns mācību kurss: “Kā sasniegt labizjūtu darbā” 2018-07-03

Programmas mērķis

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar metodēm, kā sasniegt labizjūtu darbā, vienlaicīgi saglabājot augstus biznesa rezultātus, sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā veidot harmoniskas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un efektīvi izmantot laiku, lai darbs sagādātu gandarījumu gan vadītājam pašam, gan darbiniekiem.

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, organizāciju īpašnieki, augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, lēmumu pieņēmēji (privātajā un sabiedriskajā sektorā), struktūrvienību vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, projektu vadītāji, kuri vēlas attīstīt vadītāja prasmes iedvesmot un motivēt padotos kopējo mērķu sasniegšanai.

Saturs

1.diena – Vadītāja funkcijas un darbinieku attīstīšana

 • 21.gs. globālās attīstības tendences
 • Vadītāja uzdevumi mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Ko vadītājs var un ko viņam vajadzētu ietekmēt
 • Vadītājs – līderis vai administrators
 • Mūsu vērtības un organizācijas kultūras veidošana
 • Vadītāja un darbinieka pārliecības – cik lielā mērā tās saskan
 • Darbinieku motivēšana un kā panākt cilvēku iesaistīšanos
 • Ar kādiem uzskatiem cilvēki atnāk pie mums
 • Darbinieku attīstība – cik daudz mēs varam dot un ko varam sagaidīt
 • Mūsdienu darbiniekiem nepieciešamās kompetences
 • Kā veicināt cilvēkos prasmju un savu labāko īpašību attīstību
 • Kā augt kopā ar komandu

2.diena – Komunikācija, laika plānošana un prioritāšu noteikšana

 • Efektīva komunikācija un sadarbība
 • Apliecinoša (cieņpilna) uzvedība
 • Kā nodrošināt harmoniskas attiecības un efektīvu sadarbības rezultātu
 • Konfliktu veidošanās, to attīstības etapi un risināšanas metodes
 • Lēmumu pieņemšana. Konsensus princips
 • Prioritāšu noteikšana un efektīva laika plānošana.
 • Praktiski laika plānošanas paņēmieni kā nodrošināt personīgās dzīves un darba balansu

Lektore

Vēsma Uzuleņa

Ļoti pieredzējusi biznesa vadības konsultante. Novadījusi vairāk kā 100 dažādus kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniegusi gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, kvalitātes vadības un personāla vadības projektu ieviešanā.

Dalībnieki saņem apliecinājumu par mācību kursa noklausīšanos.

Norises laiks un vieta

16 h; 2018.gada 25. un 26.jūlijs, viesnīcas Rixwell konferenču zālē, Rīga.

Dalības maksa

EUR 260.00 +  PVN

Cenā iekļauts:

Kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, Apliecinājums un Izcilības pase par kursa noklausīšanos.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas formu šeit.

Latvia Excellence kontakti:

Tālr. 29463326

info@latviaexcellence.lv

www.latviaexcellence.lv

 

Atpakaļ