Jauns mācību kurss: “Risku vadības ieviešana un auditēšana – praktiski soļi uz izcilību” 2017-04-04

Risku vadība ir viens no izcilības instrumentiem, kas ļauj uzraudzīt gan ikdienas aktivitātes, gan arī laikus paredzēt iespējamās problēmas organizācijas darbībā. Taču, līdzās risku identificēšanai un risku vadības ieviešanai, svarīgs ir arī risku audits un risku novērtējums procesos un organizācijā kopumā.

Mērķis: apgūt prasmes risku auditēšanai un novērtēšanai, lai sasniegtu izcilības mērķus.

Mērkauditorija: valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, uzņēmumi.

Saturs:

 1. Kas ir riski un risku vadība. Risku vadībā izmantojamā terminoloģija (risku tolerance, risku apetīte, riska vērtība, riska varbūtība, risku ietekme).
 2. Risku izpratne dažādos standartos un izcilības modeļos (piem., ISO 31001, CAF, EFQM, ISO 9001, Iekšējā kontroles sistēmā).
 3. Risku klasifikācija, risku pārvaldības stratēģijas sastāvdaļas un izstrādes posmi.
 4. Risku auditēšana  – cita pieeja risku identificēšanai un ieviešanai.
 5. Risku novērtēšana atbilstoši dažādiem standartiem un izcilības  modeļiem.

Guvumi:

 • Izpratne un zināšanas par risku vadību izcilības modeļu skatījumā.
 • Atbilde uz jautājumu: “ko darīt, lai ieviestu risku vadību?”
 • Apgūtas prasmes, kā sagatavot risku matricu, veikt risku identifikāciju un novērtējumu.
 • Idejas un atbalsts risku ietekmes un iespējamības mazināšanas plāna sagatavošanai.

Mācību kursa norises laiks, ilgums un vieta:

2017.gada 7.jūnijā; (8 akad.h)

Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

Nodarbību norises vieta ir Rīgā un tiks dalībniekiem paziņota tiklīdz nokomplektēsies grupa.

Lektore:

 

Iveta

 

 

 

 

Iveta Reinholde, Dr.sc.pol., CMC 

 • vadības sistēmu konsultante, IIE vērtētāja, Eiropas Komisijas projektu vērtētāja;
 • Vadījusi mācību kursus un konsultējusi publiskās pārvaldes iestādes un pašvaldības gan vadības sistēmu (ISO 9001) ieviešanas, gan pašnovērtējuma (CAF, EFQM) jautājumos;
 • Strādājusi Pasaules bankas un ES finansētos projektos Kosovā un Kazahstānā;
 • Vieslektore Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas un Japānas augstskolās.
 • Vairāk kā 30 publikāciju autore.

Dalības maksa:

EUR 150,00 + PVN (cenā iekļauts: kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, apliecinājums un izcilības pase).

Pieteikties:

Aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

Latvia Excellence kontakti:

Tālr. 29463326

info@latviaexcellence.lv

www.latviaexcellence.lv

 

Atpakaļ