Juridiskai koledžai piešķirta Investors in Excellence atzinības plāksne un sertifikāts 2020-12-28

Juridiskā koledža ir veiksmīgi sertificējusi vadības sistēmu atbilstoši starptautiska standarta Investors in Excellence prasībām un ir atzīta par Investoru Izcilībā (Investors in Excellence).

Investors in Excellence standarts ir unikāls ietvars, kas apvieno labāko pieeju izcilībai, nodrošinot ikvienu organizāciju ar uzticamu ceļvedi, lai sasniegtu augsta līmeņa izpildījumu.

Standarts atbalsta ikvienas organizācijas attīstību un nepārtrauktu pilnveidošanos neatkarīgi no tās lieluma un darbības jomas. Lai organizācija tiktu atzīta kā investors izcilībā (Investor in Excellence), tai ir jānodrošina atbilstoši pierādījumi visām darbībām un rezultātiem, kas ir ietverti standartā.

Saņemot atzīšanu, ka visas standarta prasības ir izpildītas, vēl nenozīmē, ka jūsu ceļš uz izcilību ir galā. Tā kā nepārtraukta pilnveidošanās un turpmākie sasniegumi ir pamatelementi, lai kļūtu par investoru izcilībā (Investor in Excellence), izcilības novērtējuma uzturēšanai ir nepieciešama nepārtraukta šo prasību izpildīšana.

Investors in Excellence standarts ietver visas organizācijas darbības un sasniegumus un koncentrējas uz to, lai sasniegtu organizācijai, tās klientiem, sabiedrībai un citām ieinteresētajām pusēm svarīgāko.

Nosakot svarīgāko un veicot darbības, lai to sasniegtu, investors izcilībā (Investor in Excellence) koncentrējas uz sabalansētu pozitīvi izmērāmu mērķu noteikšanu un sasniegšanu, izmantojot efektīvas un lietderīgas līderības, resursu vadības un uz sasniegumiem vērstas darbības atbilstoši šādiem Investors in Excellence standarta galvenajiem elementiem: Līderība, Resursu vadība, Pakalpojumu sniegšana, Sasniegumi.

Katrs elements ietver atbilstošus indikatorus un atbalsta jautājumus, uz kuriem ir jāatbild, lai sagatavotos atbilstības novērtējumam saskaņā ar Investors in Excellence standarta prasībām.

Svarīgi, lai pierādījumi par atbilstību, izvērtējot elementus un indikatorus, atbilst svarīgākajam jūsu organizācijai.

 

Atpakaļ