KONTAKTI

 

“Latvia Excellence” SIA 

Reģ. Nr. 40003812901

A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV48 UNLA 0050 0087 7160 0

Juridiskā adrese: “Rudzu Šukas”, Siguldas pag., Siguldas novads, LV-2150

Tālrunis: +371 29463326

e-pasts: info@latviaexcellence.lv

www.latviaexcellence.lv

 

Datu aizsardzības speciālistu var sasniegt izmantojot info@latviaexcellence.lv