Latvijas Valsts Augļkopības institūts ir apņēmies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence 2015-09-07

Latvijas Valsts Augļkopības institūts ir apņēmies ieviest starptautisko standartu Investors in Excellence. Šobrīd notiek darbs pie vadības sistēmas pilnveidošanas atbilstoši Investors in Excellence standarta prasībām.

Pamatojoties uz plašiem pētījumiem, Investors in Excellence standarts (IiE) apvieno vislabāko pieeju ceļā uz izcilību, ļauj organizācijām izcelt tās jomas, kas ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm.

IiE aptver visas darbības jomas, tam ir visaptverošs skatījums, kas ļauj tam darboties kā jumtam, koordinējot plašas organizācijas darba uzlabošanas iniciatīvas.

Organizācijām, kas izmanto IiE sistēmu, ir nodrošinājusi virkni priekšrocību, kas ietver :

• uzlabota finanšu vadība
• izmaksu samazināšana un efektivitātes palielināšana
• lielāka klientu un darbinieku apmierinātība ar lielāku gandarījumu
• jaunu tirgus iekarošana caur ārējo atzīšanu

Standarts ir izstrādāts kā ceļvedis uz izcilību, lai apmierinātu katras organizācijas vajadzības un mūsu ekspertu komanda piedāvā atbalstu katrā ceļa posmā.

 

Atpakaļ