Organizācijas atbilstība DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA standartam

Standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA ieviešanas un atzīšanas process

1. posms – APŅEMŠANĀS

Standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA ieviesējs reģistrē savu apņemšanos kļūt par DRAUDZĪGU ORGANIZĀCIJU, uzrakstot Latvia Excellence oficiālu vēstuli un saņemot apņemšanās apliecinājumu no sertifikācijas organizācijas Latvia Excellence. Šis apliecinājums demonstrēs jūsu apņemšanos organizācijas darbiniekiem un klientiem.

2. posms – PAŠNOVĒRTĒJUMS

Ieviesējs veic pašnovērtējumu, kā novērtējuma atskaites punktu izmantojot standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA prasības. Pastāv divas iespējas:
1) Organizācija veic pašnovērtējumu iesaistot savus kompetentos un par standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA apmācītos darbiniekus,
2) Vai arī izmantojot pieredzējušu un profesionālu konsultantu pakalpojumus, kas veic novērtējumu atbilstoši  standarta  DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA prasībām.

3. posms – PILNVEIDOŠANĀS

Rīcības plāns orientējas uz tām organizācijas darbības jomām, kuras ir būtiskas jebkuras organizācijas sekmīgai darbībai, piemēram, cilvēkresursu vadība un klientu apmierinātība, kā arī norāda uz darbībām, kas organizācijai ir jāveic, lai pārvarētu esošos trūkumus un kļūtu par atzītu Draudzīgu organizāciju.
Izmantojot rīcības plānu kā ceļvedi, organizācija strādā pie pilnveidojamajām jomām. Šajā posmā Latvia Excellence piedāvā organizācijām atbalstu apmācības programmas “IZCILĪBAS PASE” veidā. Organizācija var piesaistīt arī konsultantus, ja tas ir nepieciešams.

4. posms – NOVĒRTĒJUMS UN ATZĪŠANA

Kad organizācija uzskata, ka nepieciešamais progress ir sasniegts – trūkumi organizācijā novērsti – organizācija var pretendēt uz ārējo novērtējumu un DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA sertificēšanu, pieaicinot Latvia Excellence vērtētājus. Latvia Excellence vērtētāji veiks organizācijas iesniegtās pieteikuma dokumentācijas novērtēšanu (dokumentācijas iesniegšana nav obligāta) kā arī apmeklēs organizāciju, lai noteiktu atbilstību standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA prasībām.
Atbilstoši novērtējuma rezultātiem, tiks noteikts, cik lielā mērā organizācija atbilst noteiktajām standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA sertifikācijas prasībām. Izpildot standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA prasības organizācija saņems DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA sertifikātu, kas visiem norādīs uz organizācijas sasniegumiem. Organizācija tiek reģistrēta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA  piešķirto sertifikātu reģistrā.
Ja organizācija neatbilst visām standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA prasībām, tad novērtēšanas ziņojumā tiek detalizēti norādītas tās jomas, kur nepieciešami uzlabojumi. Un ja atbilstošās aktivitātes tiek veiktas saskaņotajos termiņos, tad organizācija tiek atzīta par atbilstošu standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA bez papildus novērtēšanas un tai tiek piešķirts DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA  sertifikāts.

Kas tālāk?

Sākt savu ceļu uz izcilību, sazinoties ar mums:

tālr.: +371 29463326

e-pasts: info@latviaexcellence.lv