Organizācijas atbilstība izcilības modelim EFQM

Latvia Excellence veic organizācijas novērtēšanu atbilstoši EFQM izcilības modeļa principiem. Organizācija var novērtēt visu organizāciju kopumā vai tikai kādu no struktūrvienībām. Latvia Excellence auditori sagatavos ziņojumu, kurš ietvers organizācijas stiprās puses un pilnveidojamās jomas ceļā uz izcilības virsotni.

Kas tālāk?

Sākt savu ceļu uz izcilību, sazinoties ar mums:

tālr.: +371 26588666

e-pasts: info@latviaexcellence.lv