ORGANIZĀCIJAS AUDITS

Šobrīd Eiropā populārākie modeļi un standarti, kas tiek izmantoti vadības sistēmu pilnveidošanai ir:

  • EFQM – Eiropas Kvalitātes fonda izstrādātais Biznesa izcilības modelis, bieži sauc par Izcilības modeli;
  • CAF – Eiropas publiskā administrācijas institūta (EIPA) izstrādātais izcilības modelis;
  • Investors in Excellence - Lielbritānijas valdības izstrādātais izcilības standarts;
  • ISO standarti.

Modeļiem un standartiem ir dažādi vērtēšanas kritēriji un principi, taču vienots mērķis - atbalstīt konkurētspējīgu, sabalansētu un ilgtspējīgu organizācijas attīstību.
Parasti ISO 9001 tiek uztverts kā minimālās prasības vadības sistēmai. Pēc ISO 9001 ieviešanas organizācija var izvēlēties sev piemērotāko pilnveidošanas instrumentu - Investors in Excellence, CAF, EFQM. Uz novērtēšanu var pretendēt arī organizācijas, kuram nav ISO sertifikāts.

Latvia Excellence piedāvā novērtēt Jūsu organizācijas vadības sistēmas attīstību atbilstoši izvēlētā izcilības modeļa vai standarta prasībām.

Novērtēšana rezultāti rāda ceļu uz izcilību!

Organizācijas guvums:

  • Jūs uzzināsiet Jūsu organizācijas vai struktūrvienības vadības sistēmas attīstības līmeni izcilības modeļa vai standarta prasībām.
  •  Jūs apzināsiet savas organizācijas vai struktūrvienības stiprās puses un pilnveidojamās jomas.
  • Jūs saņemsiet Latvia Excellence ziņojumu par vadības sistēmas atbilstību izvēlētajam izcilības modelim vai standartam, organizācijas stiprajām un pilnveidojamām jomām.
  • Izpildot standarta Investors in Excellence prasības, organizācija saņems Investors in Excellence sertifikātu un atzinības plāksni.
  • Jūs atvieglosiet organizācijas ceļu dalībai Eiropas Kvalitātes balvas izcīņā.

Kas tālāk?

Sākt savu ceļu uz izcilību, sazinoties ar mums:

tālr.: +371 26588666

e-pasts: info@latviaexcellence.lv