Publiskā sektora iestādes atbilstība izcilības modelim CAF

Latvia Excellence veic publiskā sektora iestādes novērtēšanu atbilstoši CAF izcilības modeļa principiem. Organizācija var novērtēt visu organizāciju kopumā vai tikai kādu no struktūrvienībām. Latvia Excellence auditori sagatavos ziņojumu, kurš ietvers organizācijas stiprās puses un pilnveidojamās jomas ceļā uz izcilības virsotni.

Kas tālāk?

Sākt savu ceļu uz izcilību, sazinoties ar mums:

tālr.: +371 26588666

e-pasts: info@latviaexcellence.lv