Gaismas vadītāju aicinājums Latvijas iedzīvotājiem un atbalstītājiem 2014-08-23

Pašreiz cilvēce piedzīvo straujas pārmaiņas garīgajā jomā, kurās iesaistīta arī Latvijas sabiedrība. Lai mazinātu jebkādus politiskos, tehnoloģisko vai dabas katastrofu riskus Latvijā, ir jāvairo Mīlestības un Gaismas enerģija.

Mums katram ir sava pārliecība, un mūsu viedokļi mēdz atšķirties. Tomēr mūs visus vieno domāšana. Kādas domas mēs raidām Visumā, tādas domas materializējas. Mēs nevaram apvienoties vienotā ticībā, jo ejam dažādus attīstības ceļus, bet mēs varam apvienoties vienotā lūgšanā, kura ir vienojoša un saprotama visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu ticības.

Gaismas vadītāji aicina apvienoties kopīgā lūgšanā reizi dienā plkst.20.00, sākot ar šā gada 27. augustu līdz šā gada 18.novembrim (ieskaitot).

Lūdzam pārsūtīt šo aicinājumu pēc iespējas lielākam Latvijas iedzīvotāju un atbalstītāju skaitam. Jo vairāk Latvijas iedzīvotāju un atbalstītāju šo lūgšanu lasīs, jo lielāka pozitīvā enerģija pārklās Latvijas teritoriju, veicinot Latvijas attīstību un drošību. Tos, kuri nevēlas vai nevar pievienoties kopīgajai lūgšanai, bet atbalsta šo iniciatīvu, aicinām atbalstu apliecināt, pārsūtot aicinājumu saviem tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un paziņām.

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU UN ATBALSTĪTĀJU LŪGŠANA:

Mīļais Visuma Radītāj!

Es pateicos Tev par savu esamību, par mīļiem cilvēkiem, par mūsu Latviju, planētu Zeme un Visumu.

Ar atvērtu sirdi es lūdzu Tev: dod man gaišas domas un labus vārdus, lai mana rīcība ir atbildīga. Stiprini mani!

Lūdzu, palīdzi man, maniem tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un pārējai sabiedrības daļai ikdienā dzīvot saskaņā ar cilvēciskajām vērtībām: būt mīlošiem, atklātiem, patiesiem, dāsniem un tikumīgiem savā rīcībā. 

Lūdzu, atver manu sirdi mīlestībai, ļauj man mīlēt sevi pašu, manus mīļos līdzcilvēkus, tuvākos, visu cilvēci, dabu, saudzēt zemi, ūdeni, gaisu, akmeņus, augus un ikvienu dzīvu radību.

Lūdzu, palīdzi Latvijai attīstīties, lai Mūsu Valsts ir mīloša, augstsirdīga, sirdsgudra, skaista, garīgi un materiāli bagāta.

Lūdzu, palīdzi man, manai tautai un visai cilvēcei iegūt iekšēju mieru un brīvību.

Lai pasaulē top Mīlestības, Piedošanas, Saprašanās un Pateicības Gaisma!

PALDIES TEV!

 

Назад