DRAUDZĪGAS ORGANIZĀCIJAS

DRAUDZĪGAS ORGANIZĀCIJAS ir organizācijas, kuras ievēro DRAUDZĪGA ORGANIZĀCJA standarta prasības un ir reģistrējušās Latvia Excellence Draudzīgu organizāciju reģistrā.

Ņemot vērā, ka pasaulē ekonomika mainās, līdzsvarojas materiālās un garīgās vērtības, svarīgi ir izprast Dzīves likumus, Cilvēciskās vērtības, sociālo atbildību un personības attīstības nepieciešamību. Latvia Excellence ir izstrādājusi unikālu standartu DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA, kurš palīdzēs ikvienai organizācijai, virzoties uz izcilības virsotnēm, labāk izprast galveno organizācijas vērtību – DRAUDZĪGAS SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS un to ietekmējošos faktorus, bez kuru pastāvēšanas nākotnes organizācija nav iedomājama.

Lai reģistrētos Latvia Excellence Draudzīgu organizāciju reģistrā, nepieciešams atsūtīt organizācijas oficiālu vēstuli Latvia Excellence par apņemšanos ieviest standartu DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA. Latvia Excellence sagatavos apņemšanās apliecinājumu. Šis apliecinājums demonstrēs organizācijas apņemšanos organizācijas darbiniekiem un klientiem.

Latvia Excellence eksperti sniegs atbalstu standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA prasību izpratnē un ieteiks efektīvākās metodes organizācijas darba pilnveidošanai.

Organizācijas, kuras apņemsies ieviest DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA standarta prasības, tiks reģistrētas standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA sekotāju sarakstā un tām tiks izsniegts apņemšanās apliecinājums.

Organizācijas, kuras izpildīs standarta DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA prasības, saņems DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA SERTIFIKĀTU.

Kas tālāk?

Sākt savu ceļu uz izcilību, sazinoties ar mums:

tālr.: +371 29463326

e-pasts: info@latviaexcellence.lv