top of page
excellence-.jpg

LATVIA EXCELLENCE
PIEDĀVĀ

Vairāk kā 15 gadus izglītojam klientus par organizācijas vadības izcilības principiem un labu darba praksi, kā arī novērtējam organizācijas vai struktūrvienības vadības sistēmas attīstības līmeni atbilstoši EFQM, CAF, Investors in Excellence vai citu izcilības modeļu un standartu prasībām.

circle_no text.png

KAS TĀLĀK?

SĀKT SAVU CEĻU
UZ IZCILĪBU,
SAZINOTIES AR MUMS

mail.png

Šobrīd Eiropā populārākie modeļi un standarti, kas tiek izmantoti vadības sistēmu pilnveidošanai ir:

 • EFQM
  Eiropas Kvalitātes fonda izstrādātais Biznesa izcilības modelis, bieži sauc par Izcilības modeli
 • CAF
  Eiropas publiskā administrācijas institūta (EIPA) izstrādātais izcilības modelis
 • Investors in Excellence
  Lielbritānijas valdības izstrādātais izcilības standarts
 • ISO standarti
  Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (International Organization for Standartization) izstrādāti standarti, kas nosaka starptautiskus kvalitātes standartus dažādās nozarēs un jomās. ISO apvienojušās standartizācijas organizācijas no vairāk kā 140 valstīm, lai kopā noteiktu nepieciešamos kritērijus uzņēmuma kvalitatīvai darbībai.

Modeļiem un standartiem ir dažādi vērtēšanas kritēriji un principi, taču vienots mērķis – atbalstīt konkurētspējīgu, sabalansētu un ilgtspējīgu organizācijas attīstību.


Parasti ISO 9001 tiek uztverts kā minimālās prasības vadības sistēmai. Pēc ISO 9001 ieviešanas organizācija var izvēlēties sev piemērotāko pilnveidošanas instrumentu – Investors in Excellence, CAF, EFQM.

Uz novērtēšanu var pretendēt arī organizācijas, kurām nav ISO sertifikāts.​

Latvia Excellence piedāvā novērtēt Jūsu organizācijas vadības sistēmas attīstību atbilstoši izvēlētā izcilības modeļa vai standarta prasībām.

Novērtēšanas rezultāti rāda ceļu uz izcilību!

ORGANIZĀCIJAS IEGUVUMS

 • Jūs uzzināsiet Jūsu organizācijas vai struktūrvienības vadības sistēmas attīstības līmeni izcilības modeļa vai standarta prasībām.

 •  Jūs apzināsiet savas organizācijas vai struktūrvienības stiprās puses un pilnveidojamās jomas.

 • Jūs saņemsiet Latvia Excellence ziņojumu par vadības sistēmas atbilstību izvēlētajam izcilības modelim vai standartam, organizācijas stiprajām un pilnveidojamām jomām.

 • Izpildot standarta Investors in Excellence prasības, organizācija saņems Investors in Excellence sertifikātu un atzinības plāksni.

 • Jūs atvieglosiet organizācijas ceļu dalībai Eiropas Kvalitātes balvas izcīņā.

excellence-.jpg
bottom of page